Laboratorium Wiary

Laboratorium Wiary to młodzieżowa część Ruchu Rodzin Nazaretańskich Diecezji Płockiej. Wspólnoty Laboratorium Wiary znajdują się m.in. w Płocku, Mławie, Woli Kępińskiej, Krasnym, Obrytem i innych miastach i działają przy parafiach. Skupiają w sobie młodzież w różnych kategoriach wiekowych - od podstawówki - aż po młodzież pracującą i studentów.

Wspólnota ta zrodziła się z próby wpisania w charyzmat RRN papieskiego wezwania do przeżywania swoistego "Laboratorium Wiary" jako płaszczyzny życia, w której wiara dojrzewa i konfrontuje się z rzeczywistością; jako miejsca, w którym szuka się odpowiedzi na pytania fundamentalne: pytania o sens życia, wiary, o relację z Bogiem i innymi ludźmi.

"(...)Każdy może rozważyć swoje trudności w wierze i doświadczyć też pokusy niedowiarstwa. Równocześnie jednak może też doświadczyć stopniowego dojrzewania w świadomości i w przekonaniu swojego przystąpienia do wiary. Zawsze bowiem w tym przedziwnym laboratorium ludzkiego ducha - czyli właśnie w laboratorium wiary - spotykają się ze sobą Bóg i człowiek. Zawsze Chrystus zmartwychwstały wchodzi do wieczernika naszego życia i daje każdemu doświadczyć swojej obecności oraz wyznać: Ty, o Chryste, jesteś <<moim Panem i moim Bogiem>>." (Jan Paweł II, Tor Vergata, Światowe Dni Młodzieży 2000 r.)

 Ewangelizatorzy projektu Świadomość to w głównej mierze animatorzy Laboratorium Wiary, którzy:

  • posiadają stałą formację
  • przeszli kurs ewangelizacyjny
  • co najmniej raz uczestniczyli w rekolekcjach Laboratorium Wiary dla animatorów
  • mają doświadczenie w pracy z ludźmi
  • chcą głosić innym Dobrą Nowinę o Chrystusie 

Aktywny udział w apostolskiej misji Kościoła, poprzez szerzenie dzieła Nowej Ewangelizacji, jest punktem wpisanym na stałe w cele i charyzmat Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Dlatego też Laboratorium Wiary nie tylko podejmuje się organizacji projektu Świadomość, ale także uczestniczy w Przystani Miłosierdzia (ewangelizacyjna akcja podczas Festiwalu Reggaeland w Płocku), pomaga DDM Studnia w organizacji Festiwalu Młodych, współtworzy Diecezjalną Diakonię Muzyczną ŚDM, organizowało "spotkania W DRODZE", prowadziło rekolekcje kerygmatyczne m.in. w Pułtusku, Obrytem, a nawet w polskiej parafii w Irlandii.

Koordynatorami projektu ŚWIADOMOŚĆ z ramienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich są:

  • ks. Jacek Gołębiowski (diecezjalny moderator Laboratorium Wiary)
  • ks. Wojciech Nikodymczuk
  • ks. Grzegorz Zakrzewski

 Od 2010 r. delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN jest bp prof. dr. hab. Andrzej Siemieniewski z Wrocławia